Montessori Eğitimi:Bu yöntemde çocuğun bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller kullanılır. 0-6 yaş arasında çocukların soyut kavramları öğrenebilmesi için somut materyallerin kullanılması esastır.

Davranış Değiştirme Çalışmaları:Çocuğa uygun pekiştirme yöntemleri kullanarak,yapması istenmeyen davranışı azaltma, yapması istenen davranışı artırma sürecidir.

Dikkat Geliştirme Uygulamaları:Dikkat eksikliği yaşayan çocuklara tedavinin yanı sıra, dikkati artıran egzersizlerle de destek olunabilmektedir. Çocuğun gelişim düzeyine uygun olarak; görsel hafızayı, sözel becerileri, dikkati sürdürebilme, olayları sorgulayabilme, değerlendirebilme, sonuca varabilme becerilerini geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.

Drama Uygulamaları:Çocukların, bir lider tarafından yönlendirildiği,aktif olarak katıldıkları, daha çok büyük motor hareketlere dayalı taklit hareketleri ile gerçekleştirilen, sonuçta yaşananların serbestçe tartışıldığı, birçok gelişim alanında etkili biryöntemdir.

Eğitsel Oyun Çalışmaları.Eğitim programlarında çocuğun problem çözme, farklı düşünme ve sosyal beceriler gibi çeşitli yeterliliklerin geliştirilmesinde oyun önemli bir araç olarak kullanılabilir. Çocuk konuşma, düşünme, yaratıcılığını ortaya çıkarma ve gözlem yeteneğini oyunla sergileme olanağı bulabilmektedir.

Müzik Becerileri:Çocuğun, yaratıcılık gibi becerilerinin gelişerek, sonunda estetik zevklere sahip olabilmesi için müzik etkinliklerine gereksinim vardır. Müzik etkinlikleri çalışması çocukların gelişim alanlarını destekleyerek kendi deneyimlerine fırsat verildiği için okul öncesi çocuklarında etkili bir uygulamadır.

Örnek Olay Çalışmaları:Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır.   Bu yöntem çocuklara bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırmak ve bu konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır.

Gösterip Yaptırma Çalışmaları:Genellikle bir işlemin bütün basamaklarıyla nasıl  uygulanacağını çocuklara alıştırma yaptırılarak uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde gösterme öğretmenin, yapma ise çocuğun görevidir.

 Hikâye Çalışmaları:Erken çocukluk döneminde hikâye anlatımı çocuğun gelişimini destekleme anlamına gelir. Onlarda iletişimi, farkında olma ve hatırlama becerisini geliştirir. Çocuk-çocuk ve öğretmen-çocuk iletişimini güçlendirir.

Soru Cevap Yöntemleri:Soru cevap yöntemi işlenen çocukları düşündürmek, önemli noktalara çocukların dikkatini çekmek, cevaplarıkendilerine buldurmak amacı taşır. Hatırlama, düşünme, muhakeme, analiz, sentez, değerlendirme yeteneklerini geliştirir.

Problem Çözme Çalışmaları:Gelişim özelikleri olarak meraklı ve araştırıcı olan okul öncesi çocukları, sürekli etraflarını keşfeder ve bir çok denemeler yaparlar. Karşılaştıkları durumları ve problemleri irdeleyen, nedenlerini, sonuçlarını araştıran çocuklar böylelikle bir düşünme sürecine girmektedirler. Düşünme aracılığıyla problemlerine çözümler aramaktadırlar.Daha önce karşılaştıkları problemlere verdikleri çözümü denemekte, gerekli durumlarda yeni çözüm yolları arayışına girmektedirler.

Beyin Fırtınası Uygulamaları:Eleştiri ve yargılama olmaksızın bir konu üzerinde düşüncelerin yüksek sesle dile getirilmesi esasına dayanan, yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan bir tekniktir.

Gezi Gözlem Çalışmaları:Gezi, okul ve sınıf içinde yapılan eğitsel çalışmaları tamamlamak ve yaşamla bağlantısını kurmak için yapılan ziyaretlerdir. Olayları gerçek görünümüyle tanıma ve bilgileri ilk kaynaktan elde etme amacıyla bu tekniğin kullanılması etkili olmaktadır.