• Göz teması kurar.
 • Görsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakar.
 • İşitsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakar.
 • Nesneleri renklerine göre eşleştirir. 
 • Adı söylenen nesnenin resmini gösterir. 
 • Dinletilen sesi, uygun resimle eşleştirir.
 • Tek eylem bildiren yönergeyi yerine getirir.
 • İki eylem bildiren yönergeyi yerine getirir. 
 • Üç ve daha fazla eylem bildiren yönergeyi yerine getirir. 
 • Saklanmış nesneyi bulur.
 • Sınırlı alanları boyar.
 • Şekilleri rastgele boyar.
 • Oyun oynarken sıra alır. 
 • Oyun içindeki sorumluluğunu yerine getirir. 
 • Hareketi taklit eder. 
 • Sesleri taklit eder. 
 • Nesneleri karşıt olma durumuna göre ayırt eder.
 •  Ana ve ara renkleri tanır.
 • Yazı araç-gereçlerini kullanır.