• Aşırı hareketlidir. 
  • Koşarcasına yürür.
  • Çok soru sorar bazen cevabı beklemeden başka soruya ya da konuya geçer.
  • Başladığı bir oyundan ve oyuncaklarından çabuk sıkılır. 
  • Oyunlarda uyum sorunu yaşar ve sürdüremez. 
  • Ödev yapmakta zorlanır, herhangi bir nesneye veya konuşmaya geçiş yapar.
  • Derste yerinde uzun süre oturamaz.
  • Eşyalarını sık sık kaybeder ve düzenli kullanamaz.
  • Okula gitmekte ailesine güçlük yaşatır.
  • Aile üyeleri ile dengeli iletişim sürdüremez.