• Yazarken harf atlaması yapar.
  • Yazısı bozuktur,
  • Yazarken zorlanmaktadır.
  • Harfleri birbirine karıştırır(b,d,p gibi)
  • Rakamları ters yazar -“6-9″,”3-8″,7-4″ gibi rakamları birbirinden ayırt edemez.
  • Yazarken sıra, satır atlamada ve imla kurallarını doğru uygulamada güçlük yaşar.
  • Noktalı ve noktasız harfleri yazarken ve okurken birbirine karıştırır.

Bunlara bağlı olarak da okula gitmek istemez, öğrenme ortamlarından kaçık davranışını sık sık yaşar.