• Problem çözmede zorlanır.
  • Hesaplama işlemlerinde sık sık hata yapar.
  • Kesirli işlemlerde zorlanır.
  • Çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemlerinde güçlük yaşar,
  • Saati okumada zorluk yaşar.
  • Sayıları birbiriyle kıyaslayamaz negatif ve pozitif sayıları ayırt etmede güçlük yaşar.
  • İşlem yaparken sürekli parmaklarını kullanma ihtiyacı duyar.
  • Gün, ay, yıl gibi kavramları karıştırır.
  • Sağ, sol, yer, yön kavramlarını karıştırır.

Bunlara bağlı olarak da okula gitmek istemez ve öğretim ortamlarından kaçma davranışı gösterir.