DUYU BÜTÜNLEMENİN EĞİTİME SAĞLADIĞI KATKILAR

Akademik gelişim

Uzun süreli dikkat geliştirme

Öğrenme problemlerine destek

Günlük yaşam aktivitelerinde sorunların çözümü

Planlama ve problem çözme becerilerine destek

 DUYU BÜTÜNLEME BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ

Yemek yemekte sorun yaşama

Sürekli uyku halinde olma

Kıyafet giyerken asabi olma, kıyafetlerin içinde rahatsız olma

Bir aktiviteden diğerine geçerken zorluk çekme

Gevşek vücut yapısının olması, denge eksikliği ve sıklıkla bir şeylere çarpma

Elleri boştayken nasıl hareket edeceğini bilememe

Yeni motor becerileri öğrenmede güçlük çekme

Sürekli hareket halinde olma

Çok heyecanlı olma, sakinleşememe

Ani ruh hali değişiklikleri yaşama

Kurduğu cümlelerin anlaşılmaması

Sınıfta çabuk dikkatin dağılması, yerinde duramama

El yazısı gibi motor becerilerinde zorluk çekme 

ERGOTERAPİ ( iş ve uğraşı terapisi); kişilerin günlük yaşamdaki bağımsızlığını ve yaşam rollerini iş, uğraşı ve aktivite edindirilerek yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan terapi ve rehabilitasyon programıdır.

ERGOTERAPİ VE DUYU BÜTÜNLEMENİN KULLANILDIĞI DURUMLAR

Duyu Bütünleme Bozukluğu

 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

 Otizm

 Down Sendromu

 Gelişimsel Gecikmeler

 İnce ve Kaba Motor Fonksiyon Bozukluğu

Psiko Sosyal Bozukluklar

HANGİ DURUMLARDA ERGOTERAPİ UYGULANIR

Çocukların günlük yaşamda yaşadığı bütün problemlerde ergoterapi uygulanır. Bunlar küçük gibi görünen ama altında yatan diğer bozukluk durumlarına zemin hazırlayan yada ileriye yönelik yaşın büyümesi ile ortaya çıkabilecek durumları ele almaktadır.

Örneğin; sakarlıkları ya da sürekli düşmeler yaşayan bir çocuğun motor hareketlerinde yada derinlik algısı dediğimiz duyusal problem yaşıyor olabilir. Banyo yapmaktan kaçınan ya da tokalaşmaktan hoşlanmayan çocuklarda duyusal problemleri olabilir. Bu gibi durumlarda durumun analizi bir uzman tarafından yapılmadığı zaman ilerleyen süreçte sosyal izolasyon dediğimiz sosyal çevreye katılım göstermekte zorluk yaşamaktadır. Bu durum çevresiyle iletişimlerini etkilediği gibi konuşma becerilerinin de zayıf kalmasına kendini ifade etmesini engellemektedir.

OTİZMDE DUYU BÜTÜNLEME

Otizmde görülen belirtiler arasında duyusal problemler belirgindir. Duyusal problemler bireyin çevre ile uyumunu azaltmakta yerinde davranışları sergilemesine engel olmaktadır. Bireyin hayata olan adaptasyonunu azaltmakta, günlük yaşam becerileri göstermesinde engel olmakta, akademik öğrenim sağlamasını güçleştirmekte ve öz bakımını yapmakta problemler yaşatmaktadır. Duyu bütünleme tedavisinin bütünleyici yaklaşımı ile birlikte bireyin davranışlarında düzelme kaydedilmekte ve öz benliğinin oluşumunu, kontrolünü sağlamaya yardımcı olabilmektedir

Alıntı: NP İstanbul Beyin Hastanesi