ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özel Öğrenme Güçlüğü; sözlü ya da yazılı dili anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma veya matematiksel işlemleri yapma becerilerinde kendini gösteren gelişimsel bir sorundur.

Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı olan bireylerde performansla potansiyel arasında ciddi farklar vardır. Potansiyelden kasıt IQ puanıdır. IQ puanı normalin üstünde olan bireylerin okuma hızının da normal olması beklenir. Ancak akranları dakikada 50 kelime okurken özel öğrenme güçlüğü olan bireyler 5-6 kelime okumaktadır.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

·        B,d,p,g gibi sesleri karıştırma.

·        Sayıları algılama ve hesaplamada güçlükler yaşama.

·        Okurken veya yazarken ses, hece atlama.

·        Okuduğu metni anlamada güçlük çekme.

·        Yazı yazarken imla ve noktalama hatası yapma.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

YANLIŞ                                                            DOĞRU

ÖÖG hastalıktır.                       / ÖÖG bir hastalık değildir.Bu yüzden bir ilacı da yoktur.

ÖÖG zihinsel bir problemdir. / Zihinsel problem değildir. Zeka puanları ortalama veya    ortalama 

                                                    üstüdür.                                                                                           

ÖÖG dahi hastalığıdır.         /   Her ÖÖG tanılı birey dahi değildir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TEK TEDAVİSİ

ERKEN TANI VE ERKEN EĞİTİMDİR!

 

Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU' na teşekkürlerimizle...