• Ayakta durma davranışı kazanır. 
 • Yürüme davranışı kazanır.
 • Elleriyle iterek nesnelerin yerlerini değiştirir.
 • Nesneleri tanır.
 • İki ayağını kullanarak zıplar.
 • Merdiven çıkar.
 • Belirli bir yere kadar koşar.
 • Parmaklarıyla küçük nesneleri takip eder.
 • Parmaklarıyla dokunarak küçük nesneleri hareket ettirir.
 • Nesneleri takar, çıkartır.
 • Nesneleri üst üste dizer.
 •  İpe malzeme dizer.
 • Kağıt buruşturur, yırtar, katlar, keser.
 • Topu belirli hedefe fırlatır.
 • Hareket halindeki nesneleri tutar.
 • Nesne renk ilişkisi kurar.
 • Sınırlı alanları boyar.