Vizyonumuz

Profesyonel çalışma zihniyetine sahip ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm öğrencilerimizi etik değerlere bağlı kalarak, ulaşabilecekleri en iyi seviyeye getirmeyi ve kapasiteleri dahilinde hayata aktif katılımlarını sağlamak ilkemizdir.  Bu süreçte güven duygusuna dayalı ekip ruhunu oluşturup, koruyarak, hizmet alan bireyler ile işbirliği içerisinde, üretken, değişime ve yeniliklere açık, her durumu bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirmeyi bilen bakış açımızla en uygun hizmeti vermeye devam etmekteyiz.


Misyonumuz

  • Tüm öğrencilerimize hak ettikleri ve ihtiyaç duydukları eğitimi eksiksiz olarak vermek,
  • Öğrencilerimize ve velilerimize çok yönlü öncülük etmek,
  • Öğrencilerimize doğru davranış kalıplarını öğreterek, problem davranışları en aza indirmek,
  • Gerekli eğitim ortamını ve materyallerini sağlamak,
  • Kazandırılması gereken ihtiyaçları önceliklerine göre belirleyip, çok yönlü olarak süreç takibini yapmak,
  • Velilerimizin sürece aktif katılımını sağlamak,
  • Öğrenci ve velilerimizin sahip oldukları özlük hakları ile ilgili onları bilgilendirmek ve onlara yol göstermek,
  • Ekip arkadaşlarımızla birlikte, vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı kurumsal bakış açısıyla sürdürmek ve yaymak en temel misyonumuzdur.