• ankaraozelegitim@hotmail.com
  • Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No: 130 Yenimahalle / ANKARA

DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI NEDİR?

Dil ve konuşma terimleri birbiri yerine kullanılsa da bu iki terim birbirinden farklıdır. Dil, insanların duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla ortak sembollerin kullanıldığı dinamik bir sistemdir. Konuşma, duygu ve düşüncelerimizi gerekli organlar yardımıyla fiziksel olarak üretilmesidir. Dil gelişim sürecinde hiçbir sorun olmadan yaşına uygun gelişimini tamamlayan bir çocuk konuşma organlarındaki bir işlev bozukluğu sebebiyle konuşamayabilir veya konuşma organları tam işleviyle çalışan bir çocuk dil gelişim sürecindeki bir aksaklık sebebiyle konuşamayabilir. Bu durum dil ve konuşma bozuklukları olarak adlandırılmaktadır. Dil ve konuşma bozuklukları, kişinin konuşulanları anlama ve kendini ifade etmesinde sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Dil Gelişim Evreleri:

Farklılaşmamış Ağlama Evresi: İlk 1 ayı kapsamaktadır. Ağlama yeni doğan bir bebeğin ses çıkarma davranışıdır. İlk ağlamalar refleks reaksiyonlardır.

Farklılaşmış Ağlama Evresi: Bebeğin doğumdan 1 ay sonra duygusal duruma göre değişen ağlamalar üretme becerisidir. Ağlamalar artık daha belirgin hale gelmeye başlamaktadır.

Cooing (Gıgıldama) Evresi: Altı haftalığa ulaşmış olan bebekler ses çıkartmaya başlamaktadırlar. A,E,O,U,I gibi sesli harfleri çıkartmaya daha yatkındırlar.

Babling (Agulama) Evresi: Üç ve dört aylığına ulaşmış olan bebekler ünlü ve ünsüz harfleri bir araya getirip ses çıkartmaktan hoşlanmaktadırlar. Baba mama gibi sesleri tekrar etmektedirler.

Tekrarlayan Agulama Evresi: Bu evrede bebekler agulama evresinde çıkardığı sesleri ardı ardına ve sıklıkla tekrar etmektedirler.

Jargon Agulama Evresi: Agulama seslerini kendince bir anlam taşıyor gibi söylemektedirler. Anlaşılmayan bir dilde konuşuyor gibidir.

Tek Sözcük Evresi: on iki aydan iki yaşa kadar tek kelimeyle kendilerini ifade etmeye başlamaktadırlar. Bir kelimeyi ilgi durumuna ifade çekmek için kullanmaktadırlar.

İki Sözcük Evresi: İki ve üç yaş arasındaki dönemi ifade etmektedir. Kelimelerin birbirleriyle olan ilişkisini anlamaya başlamaktadır. İki kelimeyi yan yana getirip iki kelimelei ifade kurmaktadırlar.

Karmaşık Dil Evresi: üç yaşın başlarında üç kelimeli ve mantıklı cümleler kurmaya başlamaktadırlar.cümleler anlaşılır fakat gramer yönünden eksik olabilmektedir.

 

Ara