• ankaraozelegitim@hotmail.com
  • Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No: 130 Yenimahalle / ANKARA

DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI NELERDİR?

Gecikmiş Dil ve Konuşma: Kişinin dil gelişiminin anlama ve kendini ifade etmesinin yaşına uygun olmaması olarak tanımlanır.

Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar: Kişinin sesleri, heceleri ve sözcükleri normalden farklı bir şekilde yerine başka bir harf koyarak, harfi atlayarak ya da harfi yutarak konuşmasıdır.

Akıcılık Bozuklukları: Ses hece ve kelimelerdeki ifade tekrarları, hız ve ritmin anormal bir şekilde olduğu konuşma akışındaki kesilmelerdir.

Kekemelik:
Konuşma esnasında konuşmanın akıcılığını bozan tekrarlar, uzatmalar duraklamalar ve buna ek olarak el- baş hareketlerinin eklenmesi durumudur.

Takifemi( Hızlı Bozuk Konuşma):
Konuşmanın anormal derecede hızlı ve konuşmanın anlaşırlığını yitirdiği bir konuşma bozukluğudur.

Ses Bozuklukları:
Sesin perde, şiddet ve kalite gibi özelliklerinden kaynaklı normalden olumsuz yönde bir değişikliğin olması durumudur.

Afazi ( Edinilmiş Bozukluklar):
Nörolojik kaynaklı ve çoğunlukla beyin hasarı sonucu meydana gelen dil ve konuşma bozukluklarıdır.

Motor Konuşma Bozuklukları:
Hastalık veya hasara bağlı olarak konuşmayı işlemleme sürecinde meydana gelen konuşma bileşenlerinden bir veya birkaçının hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bozukluklardır. Dizartri ve apraksi olarak ikiye ayrılmaktadır.
Yutma Bozuklukları: Yutma eyleminin gerçekleştiği aşamalarda görülen güçlüklerle kendini gösteren bir bozukluktur.

 

Ara