• ankaraozelegitim@hotmail.com
  • Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No: 130 Yenimahalle / ANKARA

ATİPİK OTİZM

Atipik otizm, Tipik Otizm tanısı için gerekli klinik belirtilerin hepsinin bulunmadığı ancak yine de Otizm Spektrumunun içinde olan daha hafif olguları içeren bir ifadedir.

Motor gelişim, görsel veya mekansal algı, bilişsel yetiler gibi farklı nörolojik yeteneklerde gelişimsel problemler,
Dil ve konuşma yeteneklerinde gecikme,
Sözlü veya sözlü olmayan iletişimde yetersizlik,
Tat, koku, görme, dokunma veya işitme duyularında artmış veya azalmış duyarlılık,
Tekrarlayıcı davranış kalıpları gösterme (stereotipik davranış).

Ara