• ankaraozelegitim@hotmail.com
  • Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No: 130 Yenimahalle / ANKARA

RETT SENDROMU
X kromozomundaki MECP2 genindeki mutasyon nedeniyle ortaya çıkan, kız çocuklarında görülen bir nörolojik ve gelişimsel bozukluktur, denilebilir.Bu durum motor ve dil gelişiminde belirgin gerilemelere yol açar. Genellikle ilk altı ay boyunca normal gelişim gösteren bebekler, ilerleyen dönemlerde konuşma ve hareket yeteneklerini kaybetmeye başlar.
Ellerin kullanımında zorluk, motor becerilerde azalma ve konuşma güçlüğü bulunur.
Çığlık nöbetleri.
Durmadan ağlama, göz temasından kaçınma.
İlgi noksanlığı.
Davranış hataları.
Konuşma kaybı.
Denge ve koordinasyon eksikliği.
Büyüdükçe nefes almada düzensizlik.
Dişleri gıcırdatma.
Nöbet, kasılma.
Çiğneme ve yutma sorunları.
Omurganın eğriliği başlıca belirtilerdir.

Ara