• ankaraozelegitim@hotmail.com
  • Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No: 130 Yenimahalle / ANKARA

BİLİŞSEL BECERİLER

Bilişsel gelişim, bir kişinin düşünme yeteneğinin, problem çözme becerilerinin, dilin kullanımının, belleğin, algısal işlem yeteneklerinin ve diğer zihinsel süreçlerin zamanla nasıl değiştiğini ve geliştiğini anlatan bir terimdir. Bu süreç, çocukluktan yetişkinliğe kadar devam eder.

Bilişsel beceri gelişiminde çocuklarda göz teması kurma, adına tepki verme, uyaranlara tepki verme, nesne tanıma ve isimlendirme, eşleme ve ayırt etme, yönerge anlama ve uygulama gibi çalışmalar yapılmalıdır.

Göz teması kurar.
Görsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakar.
İşitsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakar.
Nesneleri renklerine göre eşleştirir.
Adı söylenen nesnenin resmini gösterir.
Dinletilen sesi, uygun resimle eşleştirir.
Tek eylem bildiren yönergeyi yerine getirir.
İki eylem bildiren yönergeyi yerine getirir.
Üç ve daha fazla eylem bildiren yönergeyi yerine getirir.
Saklanmış nesneyi bulur.
Sınırlı alanları boyar.
Şekilleri rastgele boyar.
Oyun oynarken sıra alır.
Oyun içindeki sorumluluğunu yerine getirir.
Hareketi taklit eder.
Sesleri taklit eder.
Nesneleri karşıt olma durumuna göre ayırt eder.
Ana ve ara renkleri tanır.
Yazı araç-gereçlerini kullanır.

Ara