• ankaraozelegitim@hotmail.com
  • Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No: 130 Yenimahalle / ANKARA

ÖZBAKIM BECERİLERİ
Özbakım becerileri, bir bireyin kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için gereken temel günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğidir. Bu beceriler genellikle fiziksel sağlığı, hijyenini ve kişisel bakımını içerir. Örnek olarak yeme, içme, giyinme, tuvalet ihtiyaçlarını karşılama, diş fırçalama gibi aktiviteler özbakım becerilerine örnektir. Bu beceriler, yaşam boyu süren ve bireyin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini sağlayan önemli becerilerdir.
Ayakkabı bağcıklarını bağlar, çözer.
Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız giyinir.
Yardımla saçını tarar.
Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler-çözer.
Giysilerinin önünü-arkasını ayırt eder.
Dişlerini fırçalar.
Masada kirlettiği kendine ait yeri temizler.
Gece gereksinim duyduğunda uyanır ve tuvalete gider.
Burnunu mendille siler.
Kendisine ait eşyaları toplar.
Elini, yüzünü yıkar, kurular.
Kendi kendine giyinir-soyunur.
Giysilerindeki düğmeleri çözer-ilikler.
Yemek yerken uygun araç-gereci kullanır.
Saçını tarar.
Tabağına servis tabağından yiyecek alır.
Duruma ve hava şartlarına uygun giyecekleri seçer.
Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar.

Ara