• ankaraozelegitim@hotmail.com
  • Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No: 130 Yenimahalle / ANKARA

DİL GELİŞİMİ BECERİLERİ

Dil gelişimi, bir kişinin dili anlama ve kullanma yeteneğinin zaman içinde nasıl değiştiğini ve geliştiğini ifade eder. Bu süreç, bebeklikten başlayarak çocukluk ve yetişkinlik dönemine kadar devam eder. Dil gelişimi, sesleri ayırt etme, kelimeleri anlama, cümleleri oluşturma ve iletişim kurma becerilerini içerir. Bu süreç, çocuğun doğal olarak çevresindeki dilin etkileşimlerini gözlemleyerek, taklit ederek, keşfederek ve deneyimleyerek gerçekleşir.

Dil gelişiminde çocuklarda ses-hece-kelime taklitleri, dil-dudak egzersizleri, 5N1K soruları, sebep-sonuç ilişkisi kurma, soru sorma ve yanıtlama, kendisini ifade etme, sohbet başlatma ve sürdürmeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Ara