• ankaraozelegitim@hotmail.com
  • Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No: 130 Yenimahalle / ANKARA

DİSGRAFİ (YAZMA GÜÇLÜĞÜ)
Disgrafi çocukların yazma zorluğu çekmesini ifade etmektedir. Yazma el-göz koordinasyonu, dil becerileri ile kavramsal becerilerin bir araya gelerek ortaya çıktığı karmaşık bir beceridir. Bu nedenle çocuklarda yazılı ifade becerisi en son gelişen becerilerdendir.

Disgrafi problemi yaşayan çocuklarda görülen temel problemler şöyledir;

Gömlek / gölek, kâğıt/kaıt gibi kelime yazımlarında harf atlayarak yazarlar.
Kitaplık/Kilık, oyuncak/ocak gibi kelime yazımlarında sık sık hece atlayarak yazarlar.
Kelimelerin yazımında harflerin sıralarını karıştırıp yanlış veya tersten yazarlar.
Sözcüklerin arasına konması gereken boşlukları gerekli yerlerde kullanamazlar
Bir cümle içerisinde aynı kelimeyi tekrar tekrar yazarlar.
Türkçe’nin yazım kurallarını anlamak ve uygulamakta zorluk çekerler.
Sınıf içerisinde öğretmenin tahtaya yazdıklarını defterlerine geçirmekte ya da öğretmenin söylediği notları tutmada zorlanırlar.
El yazıları oldukça bozuktur ve okunması güçtür.
Yazı yazarken çok çabuk yorulurlar.

Yazılı ifade konusunda yaşanan problemlerin olumsuz etkisi sınıf seviyesi ilerledikçe artmaktadır. Yazma güçlüğü yaşayan çocuklar yazmaya başlamakta problem yaşamakta, yazmanın mekanik boyutu, motor becerileri tam olarak gelişmemektedir (kalem tutma, güzel yazma vb.) ile ilgili ciddi güçlükler yaşamakta, yazma akıcılığı akranlarından oldukça geride olmakta, sözcükleri doğru ve okunaklı bir şekilde yazıya dökmekte zorlanmakta ve bir metin yazması istendiğinde oldukça kısa yazmaktadır. Ayrıca disgrafili çocukların yazdıkları metinler zayıf bir şekilde geliştirilmiş fikirleri içermekte ve yetersiz bir şekilde organize olmaktadır.

Ara