• ankaraozelegitim@hotmail.com
  • Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No: 130 Yenimahalle / ANKARA

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

Özel öğrenme güçlüğü, zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin altında olması nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyma durumudur. Okuma bozukluğu (Disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi), matematik bozukluğu (Diskalkuli) ve sözel olmayan (Dispraksi) öğrenme güçlüğü alt gruplarını içerir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programına Ait Modüller

Öğrenmeye Hazırlık Becerileri.
Okuma Yazma Becerileri.
Matematik Becerileri

Ara