• ankaraozelegitim@hotmail.com
  • Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No: 130 Yenimahalle / ANKARA

DİSKALKULİ (MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ)

Diskalkuli matematiksel düşünme ve hesaplama becerilerinde yaşanan güçlükleri ifade etmektedir.

Rakamlarla veya temel kavramlarla ilgili gözlenen güçlükler erken dönemden itibaren ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar ilerleyen sınıflarda genellikle muhakeme becerisi ile ilgili problemler de yaşamaktadır. Bu çocuklar matematik alanında yaşadıkları güçlüklerden dolayı akademik hayatlarında önemli engellerle karşılaşabilmektedir.

Çocuğun yanlış hesaplamalar yapması, sayısal ezberleme zorlukları yaşaması, birbirini tekrar eden yanlış hesaplamalar yapması, sayıları ve matematik sembollerini öğrenememe, basit işlemleri öğrenememe, problemleri anlayıp işleme geçirmekte güçlük ve çarpım tablosunu öğrenememe diskalkuliye sahip çocuklarda gözlemlenen özellikler arasındadır.

Öğrenme güçlüğünün tek bir biçimi olmadığı gibi, matematik bozukluğunun da tek bir biçimi yoktur ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu çocuklar matematiksel hesaplamaların yanı sıra matematiksel mantıkla ilgili güçlükler de yaşamaktadır.

Problem çözmede zorlanırlar.
Hesaplama işlemlerinde sık sık hata yaparlar.
Kesirli işlemlerde zorlanırlar.
Çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemlerinde güçlük yaşarlar.

Saati okumada zorluk yaşarlar.
Sayıları birbiriyle kıyaslayamaz negatif ve pozitif sayıları ayırt etmede güçlük yaşarlar.
İşlem yaparken sürekli parmaklarını kullanma ihtiyacı duyarlar.
Gün, ay, yıl gibi kavramları karıştırırlar.
Sağ, sol, yer, yön kavramlarını karıştırırlar

Bunlara bağlı olarak da okula gitmek istemez ve öğretim ortamlarından kaçma davranışı gösterirler.

Ara