• ankaraozelegitim@hotmail.com
  • Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No: 130 Yenimahalle / ANKARA

DİSLEKSİ (OKUMA GÜÇLÜĞÜ)

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar en yaygın olarak okuma güçlükleri yaşamaktadır.

Bu çocukların büyük çoğunluğu (%60-%90) yaşadıkları okuma güçlüklerinden dolayı özel öğrenme güçlüğü tanısı almaktadır.

Bu nedenle özel öğrenme güçlüğü yerine disleksi (okuma güçlükleri) kavramı da sıklıkla kullanılmaktadır.

Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların yaşadıkları okuma güçlüklerinin nedeni olarak işitsel, görsel ve karma sebepler olarak belirtilmektedir.

En sık yaşadıkları okuma güçlükleri: sesli okuma, okuduğunu anlama, kelime tanıma ve okuma alışkanlıkları ile ilgilidir.

Okurken sıklıkla bulunduğu yeri kaybetmesi ve okuma yaparken satırlar ve paragraflar arasında atlamalar yapması, ters okumalar (ev yerine ve) ve ters anlatımlar yapması, harf karıştırma (b yerine d, z yerine s, m yerine n, ğ yerine y, b yerine p, v yerine f ) sürekli heceleyerek okuma yapması sık gözlenen özelliklerden bir kaçıdır.

Disleksi problemi olan çocuklar sözcükleri tanıma ve birleştirmede sorunlar yaşalar.

Bu sorun belleklerinde harflerin depolanamamasından kaynaklanmaktadır.

Verilen bilgileri işleme, söylenenleri not alırken güçlük çekme gibi problemler de yer alır.

Okumada zorluk yaşayan kişiler aynı zamanda konuşma konusunda da sıkıntı yaşayabilmektedir.

Harfleri anlamakta zorluk yaşar. Harflerin sırasını atlar.

Benzer harfleri karıştırır(sesli harfleri)

Okuma yaparken bir sonraki satıra geçerken zorluk yaşar, bir süre bekler.

Heceleri sık sık tekrar yapar. Okurken harflerin yerini değiştirir.

Çok hızlı ya da yavaş okuyabilir ve okuma akışının kalitesi düşmektedir. Bunlara bağlı olarak da okula gitmek istemez, öğrenme ortamlarından kaçış davranışını sık sık yaşar

Ara